Aktualności

11.3.2021

Debata Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę podsumowująca rok w pandemii z perspektywy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Samotność, lęk i niechęć części dzieci i młodzieży przed powrotem do szkoły stacjonarnej, nieprzygotowanie polskiego szkolnictwa do pracy z uczniami w czasie i po pandemii oraz kilkukrotnie zwiększone zapotrzebowanie na pomoc psychiatryczną i psychologiczną, które rośnie i będzie rosnąć nawet wiele lat po zakończeniu izolacji wywołanej przez koronawirusa – to część najważniejszych wniosków z debaty „Konsekwencje pandemii […]

więcej

9.3.2021

Wniosek o ukaranie Posła Janusza Korwina – Mikkego

Domagamy się ukarania Posła Janusza Korwin – Mikego wobec naruszenia Zasad Etyki Poselskiej, wykluczenia jego osoby ze składu członków Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży i potępienia jego postępowania, oraz wykluczenia ze składu Komisji Zdrowia Sejmu RP. W dniu 6 marca 2021 roku wyżej wymieniony Poseł w swoich mediach społecznościowych zamieścił […]

więcej

2.3.2021

Apel do Premiera i Ministra Finansów o wyjaśnienie błędnego funkcjonowania systemu epit.podatki.gov.pl

W narzędziu udostępnionym na rządowej stronie zamiast 8,7 tys. organizacji, na rzecz których można przekazać 1 % podatku, dostępnych było jedynie 70. Dodatkowo po wpisaniu numeru KRS wybranej organizacji, jeśli nie było jej na tej skróconej liście, był on zmieniany automatycznie na numer KRS innej organizacji, bez informowania o tym podatnika. W wyniku […]

więcej

24.2.2021

Jesteś osobą LGBT+? Masz w nas sojuszników!

7 na 10 nastolatków LGBT+ w Polsce doświadcza homofobicznej i transfobicznej przemocy. W efekcie połowa nastoletnich osób LGBT+ mierzy się z objawami depresji, 70% ma myśli samobójcze. Ich dramatyczną sytuację potwierdzają codzienne zgłoszenia do telefonu zaufania 116 111. Rozpoczynamy kampanię „LGBT+ja” zachęcającą nastolatki do okazywania sojusznictwa i wsparcia dla swoich nieheteronormatywnych […]

więcej

16.2.2021

Dzieci wykorzystywane seksualnie są bezsilne. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę pomaga im od 30 lat

Każdego dnia w Polsce dzieci doświadczają wykorzystywania seksualnego. Od 30 lat konsekwentnie, na wielu obszarach działamy na rzecz zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu najmłodszych. Niestety przeciwdziałaniu temu problemowi żaden rząd nie nadał do tej pory priorytetu w swoich działaniach, a apele naszej organizacji o potrzebie stworzenia narodowej strategii ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym pozostają […]

więcej

10.2.2021

Nowa dyrektywa unijna ułatwia przesyłanie treści internetowych zawierających wykorzystywanie seksualne dzieci. Wzywamy naszych europarlamentarzystów do działania!

W grudniu 2020 r. wszedł w życie Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej, zgodnie z którym dostawcy usług cyfrowych zostali zobowiązani do stosowania rygorystycznych zasad dotyczących e-prywatności. Niestety w treści tego dokumentu nie przewidziano żadnych wyjątków, także podyktowanych wyższym interesem, jakim jest ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w intrenecie. Priorytetowo potraktowano ochronę […]

więcej

9.2.2021

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021, czyli jak w czasie pandemii zadbać o bezpieczeństwo dzieci online w szkole i w domu

„Działajmy razem!” – pod takim hasłem świętujemy po raz kolejny Dzień Bezpiecznego Internetu. Tym razem obchody odbywają się głównie zdalnie i koncentrują się na wyzwaniach czasów pandemii. W całej Polsce przyłączyło się do wydarzenia już ponad 3000 organizatorów lokalnych imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.    DBI ma […]

więcej

4.2.2021

Książka, która wspiera działanie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży!

Od dzisiaj w 3 księgarniach można kupić książkę – cegiełkę „Wszystkie kolory świata”. Jest to zbiór 20 historii na rzecz empatii, równości i otwartości, przeznaczony dla dzieci w wieku 9-12 lat, wydany przez Wydawnictwo Agora. Dochód z książki przeznaczony jest na realne wsparcie 116 111 telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, prowadzonego przez naszą fundację. Żaba-indywidualistka, […]

więcej

2.2.2021

Edukacja, interwencja, monitoring prawa i rzecznictwo, czyli nasz plan na skuteczne wsparcie dzieci uczestniczących w procedurach prawnych

  Realizowany przez nas projekt „Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku” został dofinansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Oto, jakie działania zrealizujemy dzięki temu wsparciu do końca 2022 r.   Przeszkolimy około 300 adwokatów, radców prawnych, prawników NGO, prokuratorów, sędziów oraz biegłych […]

więcej

29.1.2021

List do Minister Rodziny i Polityki Społecznej! Problem przemoc w rodzinie to problem, który potrzebuje najbardziej doświadczonych ekspertów!

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec silnego zideologizowania składu Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie IV kadencji powołanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i domagamy się podania kryteriów merytorycznych wyłonienia jego członków, zwłaszcza przedstawienia realizacji kryteriów wskazanych w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej […]

więcej