Apel do Premiera i Ministra Finansów o wyjaśnienie błędnego funkcjonowania systemu epit.podatki.gov.pl

2/03/2021

W narzędziu udostępnionym na rządowej stronie zamiast 8,7 tys. organizacji, na rzecz których można przekazać 1 % podatku, dostępnych było jedynie 70. Dodatkowo po wpisaniu numeru KRS wybranej organizacji, jeśli nie było jej na tej skróconej liście, był on zmieniany automatycznie na numer KRS innej organizacji, bez informowania o tym podatnika. W wyniku tego błędu podatnicy RP mieli ograniczoną możliwość przekazania swojego 1% podatku na rzecz wybranych przez siebie organizacji. Takie ograniczenie rażąco godzi w prawa podatników do wspierania celów publicznych.

Jako jedna z organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania środków z 1% podatku, wyrażamy swoje zaniepokojenie w związku z informacją opublikowaną przez Business Insider Polska [1] w dniu 25 lutego br. na temat błędu funkcjonowania systemu epit.podatki.gov.pl.

1 marca 2021 r. wystosowaliśmy pismo do Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego oraz  Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusza Kościńskiego z prośbą o oficjalne wyjaśnienie tej sprawy, a w szczególności: W jakim faktycznie okresie wystąpiło to ograniczenie? Jakie organizacje znalazły się na wyżej wymienionej liście 70 podmiotów i ilu podatników skorzystało z błędnie funkcjonującego narzędzia w czasie utrzymywania się błędu? Apelujemy również o umożliwienie podatnikom rozliczającym się przy pomocy wadliwego narzędzia dokonania weryfikacji nazwy i numeru KRS organizacji, które finalnie zostały wpisane w ich rozliczeniu PIT oraz o umożliwienie im zmiany wybranej organizacji, jeśli została ona błędnie zmieniona przez wadliwy system.

Pismo zostało wysłane także do wiadomości prof. Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

[1] 1 proc. PIT. Fatalny błąd oburzył rodziców niepełnosprawnych dzieci (businessinsider.com.pl)

Poniżej skan pisma.

Pliki do pobrania