Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) od 25 lat systematyzuje wiedzę i tworzy materiały edukacyjne dotyczące problemu krzywdzenia dzieci.