Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wspiera dzieci i ich rodziny niosąc pomoc w sytuacjach krzywdzenia oraz poprzez szeroko rozumianą profilaktykę – edukację, działania systemowe i kampanie społeczne.