Akty prawne

Dzieci – cudzoziemcy i uchodźcy

W szczególnej sytuacji postawione są dzieci, nie mające polskiego obywatelstwa. Inaczej kształtują się ich prawa w przypadku, gdy są cudzoziemcami, inaczej gdy są uchodźcami. (stan prawny na dzień 08.02.2017r.) I Prawo polskie Cudzoziemcy Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. […]

więcej

Dzieci z niepełnosprawnością

Zadania państwa w stosunku do dzieci z niepełnosprawnością są dosyć szeroko zakreślone. Obejmują zarówno konieczność ich rehabilitacji, jak i zapewnienia w razie potrzeby całodobowej opieki i wsparcie. (stan prawny na dzień 08.02.2017r.) I Prawo polskie Tryb uzyskiwania orzeczeń i rehabilitacji […]

więcej

Dziecko w procedurach karnych

Dzieci, które są ofiarami lub świadkami przestępstw często występują w postępowaniu karnym. Nie zawsze można bowiem uniknąć przesłuchania dzieci, ich kontaktu z organami ścigania – to co mają do powiedzenia jest zbyt ważne dla toczącego się postępowania. Dziecko uczestniczące w […]

więcej

Kary cielesne, tortury i nieludzkie traktowanie

Kara fizyczna (kara cielesna) to każda kara, do której wymierzenia używana jest siła fizyczna, i która w zamierzeniu ma sprawić ból lub dyskomfort. Eliminating Corporal Punishment: A Human Rights Imperative for Europe’s Children (2005), Rada Europy. Określenie “tortury” oznacza każde […]

więcej

Nieletni sprawcy

Umieszczenie problemu nieletnich sprawców w bazie dotyczącej krzywdzenia dzieci ma dwojakie uzasadnienie. Po pierwsze, jest uzasadnione za względu na to, że coraz częściej mamy do czynienia z przemocą rówieśniczą, tzn. sytuacją gdy dziecko krzywdzi drugie dziecko. Po drugie dlatego, że […]

więcej

Pornografia (w tym pornografia dziecięca)

Pojęcie „pornografia dziecięca” obejmuje materiał pornograficzny, który w sposób widoczny przedstawia: osobę małoletnią w trakcie czynności o wyraźnym charakterze seksualnym; osobę, która wydaje się być nieletnią, w trakcie czynności o wyraźnym charakterze seksualnym; realistyczny obraz przedstawiający osobę małoletnią w trakcie […]

więcej

Praca dzieci

Zmuszanie dzieci do pracy, ale także zatrudnianie ich przy pracach zakazanych lub zatrudnianie dzieci zbyt małych by pracować, jest formą ich krzywdzenia.   (stan prawny na dzień 08.02.2017r.) I Prawo polskie Konstytucja RP Art. 65. 1. Każdemu zapewnia się wolność wyboru […]

więcej