Raporty z badań

Patotreści w internecie

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Puzzle Research, 2019 Próba badawcza: Ogólnopolska próba nastolatków w wieku 13-15 lat reprezentatywna ze względu na płeć i wielkość miejscowości, N=400, CAWI oraz 4 wywiady grupowe z nastolatkami w wieku 13–15 lat

więcej

Negatywne doświadczenia z dzieciństwa i związane z nimi zachowania szkodliwe dla zdrowia wśród polskich studentów (2018)

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2018 Negatywne doświadczenia z dzieciństwa i związane z nimi zachowania szkodliwe dla zdrowia wśród polskich studentów (2018) / Survey of adverse childhood experiences and associated health-harming behaviours among Polish students (2018) Publikacja ta jest elementem realizacji Umowy o Współpracy […]

więcej

Kary fizyczne wobec dzieci (2017)

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2017 Próba badawcza: CAWI, N=1005, realizacja: Kantar Millward Brown S.A Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „From policy to reality – changing attitudes and practice from corporal punishment to safeguarding children” nr JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9175 realizowanego przy wsparciu finansowym […]

więcej