Centrum Pomocy Dzieciom – Warszawa

W CPD udzielamy pomocy psychologicznej, psychiatrycznej oraz prawnej niepełnoletnim dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich rodzicom/opiekunom.

Wsparcie jest bezpłatne.

Adres placówki:

ul. Przybyszewskiego 20/24
01-849 Warszawa

tel.:

22 826 88 62

faks:

22 266 85 30

e-mail:

cpd@fdds.pl

godziny pracy sekretariatu:
od poniedziałku do piątku: 8.00 – 18.00