Poradnia Dziecko w Sieci

Profesjonalna pomoc w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online

Pomagamy młodym osobom, które doświadczyły:

 • cyberprzemocy
 • kontaktu ze szkodliwymi treściami w internecie, m.in. pornografią
 • uwodzenia i wykorzystania seksualnego online
 • Problematycznego używania mediów elektronicznych
 • innych trudnych sytuacji związanych z korzystaniem z urządzeń ekranowych

Wspieramy rodziców:

 • w sytuacjach kryzysowych związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online
 • w kształtowaniu właściwych nawyków korzystania z nowych technologii przez rodzinę

Doradzamy profesjonalistom:

 • gdy niebezpieczne sytuacje dotyczą ich uczniów, wychowanków lub klientów
 • udzielając wsparcia w podejmowaniu interwencji na rzecz dziecka doświadczającego zagrożeń online

Nasza oferta:

 • Konsultacje psychologiczne (stacjonarnie i online)
 • Terapia indywidualna i grupowa
 • Rodzinne spotkania rozwojowe
 • Grupy wsparcia dla młodzieży i dorosłych
 • Grupy psychoedukacyjne i rozwojowe
 • Szkolenia i warsztaty (stacjonarnie i online)

 

Adres placówki:

Przybyszewskiego 20/24

01-849 Warszawa

Konsultacje onlinew okresie związanym z COVID19 świadczone są dla osób, które ze względu na sytuację epidemiologiczną lub/i miejsce zamieszkania nie są w stanie skorzystać z pomocy bezpośredniej w placówce.

W celu umówienia konsultacji online prosimy o kontakt na adres: poradniadws@fdds.pl

Pomoc realizowana jest bezpłatnie.

 

tel.:

22 826 88 62