Od 25 lat dajemy dzieciom siłę! Po ćwierć wieku działania Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę

11/05/2016

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Organizacja od 25 lat działa na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna fundacji są konsekwencją rozwoju organizacji, która od momentu założenia, znacznie rozszerzyła zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Od 25 lat działamy na rzecz dzieci krzywdzonych. Zrobiliśmy bardzo wiele w zakresie budowania świadomości i wrażliwości na problem przemocy wobec najmłodszych. Dziś, jako społeczeństwo, jesteśmy pod tym względem w zupełnie w innym miejscu niż ćwierć wieku temu. Z całą pewnością przyczyniły się do tego działania fundacji – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – dawniej Fundacji Dzieci Niczyje.

Fundacja Dzieci Niczyje powstała w 1991 roku. Początkowo zajmowała się głównie pomocą bezpośrednią dzieciom krzywdzonym. Z biegiem lat działania fundacji rozszerzyły się o ogólnopolską pomoc telefoniczną dzieciom, szeroko rozumianą profilaktykę (w tym wspieranie dobrego rodzicielstwa i zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa dzieci w realnym świecie i w internecie), a także działania lobbingowe – wpływanie na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka. Przez 25 lat fundacja konsekwentnie rozszerzała zakres działań, uwzględniając coraz więcej obszarów ochrony dzieci. Dziś jest największą organizacją w Polsce zajmującą się problemem krzywdzenia najmłodszych.

Wyrośliśmy z dotychczasowej nazwy, bo przez lata bardzo rozszerzył się obszar naszego działania – mówi Monika Sajkowska. Odczuwaliśmy jej nieadekwatność do prowadzonych działań profilaktycznych, ale też  niezręczność posługiwania się nią w relacjach z naszymi podopiecznymi i ich rodzicami. Usłyszeliśmy głosy dzieci i opiekunów mówiące o tym, że nie czują się dobrze z negatywnym przekazem, jaki niosła dotychczasowa nazwa naszej organizacji.

Nazwa Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zwraca uwagę na pozytywne efekty działań fundacji i realną możliwość zmiany rzeczywistości, w jakiej funkcjonują jej podopieczni.

Hasło „Dajemy dzieciom siłę” jest już z nami już od dawna. Wiele lat temu zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny, którego tematem było szczęśliwe dzieciństwo. Główną nagrodę komisja przyznała Annie Onopiuk. Smutny, ale spokojny chłopiec na jej czarno-białym zdjęciu  pokazywał symboliczny gest mocy. To zdjęcie nas urzekło, bo kojarzyło się z celem działań fundacji. Podpisaliśmy je hasłem „Dajemy dzieciom siłę” i często wykorzystywaliśmy w różnych materiałach wizerunkowych fundacji. Hasło tak bardzo wrosło w fundację, że nie mieliśmy wątpliwości, że będzie dobrą nazwą – mówi Sajkowska.

Konsekwencją zmiany nazwy jest zmiana logo, a także przygotowanie systemu identyfikacji wizualnej i stworzenie strony internetowej, która funkcjonuje pod nazwą fdds.pl i zastąpi dotychczasowy serwis fundacji www.fdn.pl.

W procesie rebrandingu fundacja mogła liczyć na pomoc ekspertów. Kluczową rolę w wyborze kierunku zmiany odegrał Marek Dorobisz, dyrektor kreatywny agencji The Boom (Media Impact Polska z Grupy Onet-RAS Polska), który zwrócił uwagę na to, że Dajemy Dzieciom Siłę to trafna nazwa dla fundacji, uwzględniająca potrzeby organizacji. Za przygotowanie nowego logo oraz stworzenie systemu identyfikacji wizualnej i serwisu internetowego fdds.pl odpowiada Kolektyw kreatywny Św. Jerzy.

Nowe logo fundacji wyraźnie nawiązuje do dotychczasowego znaku, co symbolicznie oddaje ciągłość działań  organizacji. Przygotowując modyfikację znaku, skupiono się na symbolicznym wzmocnieniu dzieci, które były i są główną częścią grafiki logo. W jego nowej wersji postaci dziewczynki i chłopca mają podniesione ręce w geście radości i beztroski, zostały też uwolnione z ograniczającego je obramowania.

Nie zmienia się sposób działania organizacji ani praca, jaką wykonuje na rzecz tysięcy dzieci. Najbliższe plany fundacji skupiają się na poszerzeniu działań pomocowych i profilaktycznych. Ważne dla bezpieczeństwa najmłodszych na co dzień jest działanie fundacyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, czy program Chronimy Dzieci realizowany w placówkach oświatowych. Wspólnie z Grupą Onet-RAS Polska, z którą niedawno podpisano porozumienie o współpracy, Fundacja planuje zebrać fundusze na budowę specjalistycznego Centrum Pomocy Dzieciom.

Dzieci są sercem nowej nazwy fundacji, a dawanie im siły to główny cel naszej pracy. Ważną wymowę ma forma osobowa czasownika wpisanego w nazwę. „Dajemy” odnosi się do zbiorowego działania zespołu fundacji. Jednak zmiany, jakie fundacja wprowadza w życie dzieci, nie byłyby możliwa bez przyjaciół: ludzi dobrej woli, darczyńców czy partnerów fundacji, którzy razem z nami chcą dawać i dają dzieciom siłę. Bez nich nasze działania nie byłyby tak skuteczne – dodaje Sajkowska.

Jak fundacja daje dzieciom siłę?

  • Zmieniamy życie krzywdzonych dzieci. Dajemy im poczucie bezpieczeństwa, własnej wartości, wiarę w siebie, przywracamy zaufanie do ludzi. Dajemy dzieciom potencjał dobrego życia w przyszłości – bez obciążeń i konsekwencji przeżytych traum.
  • Dajemy dzieciom siłę, inwestując w dorosłych: rodziców, opiekunów, profesjonalistów. Kompetentni, pewni, spokojni, rozumiejący opiekunowie to silne dziecko.
  • Dajemy dzieciom wiedzę i umiejętności, jak unikać zagrożeń i szukać pomocy.
  • Sprawiamy, że dzieci są ważne. Reprezentujemy je. Mówimy w ich imieniu. Dążymy do tego, by były traktowane podmiotowo, by ich głos był słyszany, by znano i respektowano ich prawa. By w decyzjach dotyczących dziecka uwzględniano jego najlepszy interes.

Przeczytaj dlaczego Fundacja zmieniła nazwę >>