Materiały edukacyjne

8/05/2016

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla dzieci, rodziców/opiekunów i profesjonalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, rozwoju umiejętności reagowania na zagrożenia, wzmacniania kompetencji wychowawczych, podejmowania interwencji w przypadkach podejrzenia krzywdzenia dzieci itp.

Przygotowane przez Fundację narzędzia edukacyjne (scenariusze zajęć, kursy e-learning) oraz informacje o szkoleniach dla profesjonalistów dostępne są na platformie edukacyjnej pod adresem edukacja.fdds.pl

Oferta edukacyjna:

PROFESJONALIŚCI

RODZICE

DZIECI i MŁODZIEŻ