Pomoc dla dziecka

Oferujemy pomoc psychologiczną w formie indywidualnych i grupowych spotkań dla dzieci w trudnych sytuacjach życiowych, dla dzieci krzywdzonych, dla takich dzieci wobec których wszczęte zostały procedury prawne czy tych, które są uzależnionych od internetu.

Dla kogo:

  • dla dzieci i młodzieży (do 18 r.ż.) potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony

Formy pomocy:

  • konsultacje telefoniczne i wiadomości online

Jak się zgłosić:

  • zadzwoń pod bezpłatny i anonimowy numer telefonu (dostępny ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych): 116 111
  • telefon jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12.00-2.00
    więcej informacji i kontakt online przez stronę 116111.pl

Więcej informacji na temat działalności w placówkach pomocowych w poszczególnych miastach poniżej:

Poradania “Dziecko w sieci”

Dla kogo:

  • dzieci i młodzieży doświadczających zagrożeń online (np. cyberprzemoc, uwodzenie, szkodliwe treści, ryzykowne zachowania, nadużywanie)

Formy pomocy:

  • konsultacje indywidualne z psychologiem
  • psychoterapia indywidualna

Jak się zgłosić:
Zgłoszenia dziecka dokonuje rodzic/opiekun. Zadzwoń pod numer 22 826 88 62, w celu przeprowadzenia krótkiej rozmowy, podczas której przyjmiemy zgłoszenie. W ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą, proponując termin spotkania z psychologiem lub terapeutą. Pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicem.