Wniosek o ukaranie Posła Janusza Korwina – Mikkego

9/03/2021

Domagamy się ukarania Posła Janusza Korwin – Mikego wobec naruszenia Zasad Etyki Poselskiej, wykluczenia jego osoby ze składu członków Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży i potępienia jego postępowania, oraz wykluczenia ze składu Komisji Zdrowia Sejmu RP.

W dniu 6 marca 2021 roku wyżej wymieniony Poseł w swoich mediach społecznościowych zamieścił wpis, w który porównał zjawisko popełniania przestępstw przeciwko wolności seksualnej dzieci do dozwolonego ryzyka społecznego związanego z transportem drogowym, cytując „Na drogach ginie rocznie 3000 osób, ale dzięki temu mamy sprawny transport. Godzimy się z tym. I słusznie. Pytanie: czy nie lepiej, by 20 czy 50 dzieci więcej padło ofiarą pedofilów – ale reszta traktowała dorosłych ufnie i żyła normalnie, bez wpajanego strachu przed pedofilami?”.

Nie możemy przejść obojętnie wobec faktu, że Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża stanowisko wymierzone przeciwko obywatelom wyżej wymienionej i ich prawom. Sejm Rzeczypospolitej jest jednym z filarów demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji), a posłowie, zgodnie z art. 104 ust. 1 Konstytucjisą przedstawicielami Narodu. Dodatkowo ślubowanie poselskie brzmi“Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.”

Z powyższych względów uznać należy, że wszelkie zadania, obowiązki, honory pełnione przez posłów w ramach kadencji mają być podporządkowane realizacji tych podstawowych, nakreślonych wyżej obowiązków, zatem być podejmowane dla dobra wszystkich obywateli, bez względu na ich wiek czy stopień samodzielności.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z ok. 38 mln Polaków blisko 7 mln stanowią dzieci (2019). Przysługuje im szczególna ochrona prawna, z uwagi na naturalną zależność od innych (dziecko nie może się samo obronić, polega na swoich opiekunach) oraz większe narażenie na krzywdę. Rzeczypospolita, zarówno na mocy Konstytucji (art. 72 ust. 1), jak i prawa międzynarodowego (Konwencja o Prawach Dziecka, której nasz kraj był jednym z inicjatorów przyjęcia) zobowiązała się do szczególnej ochrony praw najmłodszych. Zadaniem posła, wpisanym w jego podstawowe obowiązki jest występowanie w imieniu dzieci, a nie przeciw nim.

Niniejszy wniosek i wysłane w dniu dzisiejszym pisma do:

  • Pani Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej, Przewodniczącej Komisji Etyki Poselskiej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  • Pana Tomasza Latosa, Przewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  • Pani Marty Golbik, Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

są głosem sprzeciwu wobec publikowaniu krzywdzących opinii, które pozbawiają dzieci praw równych innym obywatelom i występują przeciwko zobowiązaniom, jakie mają wobec dzieci podstawowe organy władzy w państwie polskim. Głoszenie podobnych poglądów przez Janusza Korwina – Mikkego niewątpliwie uchybia godności posła i jako takie nie powinno pozostać niezauważone, ani bezkarne.

Pliki do pobrania